โปรโมชั่น

 

รอบวันที่  23 ก.พ.-29 มี.ค. 58

  

-สะสมสเตป ภายใน 1 รอบ

 

                    - 5 สเตป = 2,500 บาท รับโบนัสเพิ่ม 2,500 บาท +

 

ค่าเดินทาง 2,500 บาท และรับคะแนนท่องเที่ยว 0.5 แต้ม

 

         - 8 สเตป = 4,000 บาท รับโบนัสเพิ่ม 5,000 บาท +

 

ค่าเดินทาง 4,000 บาท และรับคะแนนท่องเที่ยว 1 แต้ม

 

          - 20  สเตป = 10,000 บาท รับโบนัสเพิ่ม 11,000บาท

 

 + ค่าเดินทาง 4,000 บาท และรับคะแนนท่องเที่ยว 1 แต้ม

 

(รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว)

 

จัดงานที่สำนักงานใหญ่ วันที่ 5 เมษายน 2558

 

* 1 รหัส รับรางวัลได้ 1 ครั้ง / รอบ * ถ้ามี 4 รหัส 001-004 รับรางวัลได้รหัสละ 1 ครั้ง / รอบ

* จ่ายโบนัสเป็นเงินสดทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน ที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น

* หากไม่สามารถมารับรางวัลในวัน เวลาที่บริษัทฯกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

* ไม่สามารถรับรางวัลแทนกันได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม     

 

- โปรโมชั่นขยายสายงานส่วนตัว

 

   - ผู้ที่สั่งซื้อสารปรับปรุงดินชนิดเม็ด 1 ตัน

     AB2 สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด 1 ตัน

      AB3 สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด 1 ตัน (พร้อมส่ง)

          พิเศษ จากเดิมรับโบนัสตันละ 500 บาท เพิ่มเป็นตันละ 800 บาท ทันที

      AB16 สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด 1 ตัน, ผงไคโตซานพืช 10 ซอง + ขวดเปล่า 1 ใบ

              ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน  5 ถุง

      AB17 สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด 1 ตัน, ผงไคโตซานพืช 10 ซอง + ขวดเปล่า 1 ใบ

              ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน  5 ถุง (พร้อมส่ง)

          พิเศษ จากเดิมรับโบนัสตันละ 1,000 บาท เพิ่มเป็นตันละ 1,400 บาท ทันที

     AB18 สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด 15 ตัน, ผงไคโตซานพืช 30 ซอง + ขวดเปล่า 2 ใบ

                  + ปุ๋ยอินทรีย์ผงตรามดบิน 15 ถุง (พร้อมส่ง)

        พิเศษ จากเดิมรับโบนัส 10,000 บาท เพิ่มเป็น 12,000 บาท

        พร้อมตั๋วท่องเที่ยว 1 ใบ ทันที

 

     - ผู้ที่สั่งซื้อปุ๋ย ปูไทยแลนด์ 168 1 ตัน

      AB8 ปุ๋ยปูไทยแลนด์ 168  1 ตัน

        AB9 ปุ๋ยปูไทยแลนด์ 168  1 ตัน (พร้อมส่ง)

          พิเศษ จากเดิมรับโบนัสตันละ 1,000 บาท เพิ่มเป็นตันละ 1,400 บาท ทันที

           *AB19 ปุ๋ยปูไทยแลนด์ 168  1 ตัน, ผงไคโตซานพืช 10 ซอง + ขวดเปล่า 1 ใบ

                   ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน 5  ถุง

        *AB20 ปุ๋ยปูไทยแลนด์ 168  1 ตัน, ผงไคโตซานพืช 10 ซอง + ขวดเปล่า 1 ใบ

                   ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน 5 ถุง (พร้อมส่ง)

         พิเศษ จากเดิมรับโบนัสตันละ 2,000 บาท เพิ่มเป็นตันละ 2,800 บาท ทันที

          AB21 ปุ๋ยปูไทยแลนด์ 168  15 ตัน, ผงไคโตซานพืช 30 ซอง + ขวดเปล่า 2 ใบ

                   ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน  15 ถุง (พร้อมส่ง)

         พิเศษ จากเดิมรับโบนัส 20,000 บาท เพิ่มเป็น22,000 บาท พร้อมตั๋วท่องเที่ยว

     1 ใบทันที

       AB22 ปุ๋ยปูไทยแลนด์ 168  7 ตัน,สารปรับปรุงดินชนิดเม็ด 8 ตัน, ผงไคโตซานพืช

                  30 ซอง + ขวดเปล่า 2 ใบ, ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน  15 ถุง (พร้อมส่ง)

         พิเศษ จากเดิมรับโบนัส 15,000 บาท เพิ่มเป็น 17,000 บาท  พร้อมตั๋ว

       ท่องเที่ยว 1 ใบทันที

 

       - ผู้ที่สั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ ตรามดบิน

       AB14 ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามดบิน 15 ตัน กระสอบละ 50 ก.ก. (รับสินค้าเอง)

       พิเศษ จากเดิมรับโบนัส 6,000 บาท เพิ่มเป็น 8,000 บาท ทันที

       AB15 ปุ๋ยอินทรีย์ ตรามดบิน 30 ตัน กระสอบละ 50 ก.ก. (รับสินค้าเอง)

       พิเศษ จากเดิมรับโบนัส 18,000 บาท เพิ่มเป็น 20,000 บาท ทันที

 

 

 

 

- โปรโมชั่นขยายสายงานส่วนตัว

 

     - ผู้ที่สั่งซื้อสินค้ารหัสดอกจัน

     *AA4     ผงไคโตซานพืช 88 ซอง + ขวดเปล่า 3 ใบ

     *AA31  ผงไคโตซานสัตว์ 124 ซอง + ขวดเปล่า 3 ใบ

     *AA41  ปูแดงพืช 500 ซีซี 72 ขวด

     *AA42  ปูแดงสัตว์ 1 ลิตร 48 ขวด

     พิเศษ จากเดิมรับโบนัส 30%  (300 บาท)  เพิ่มเป็น 60% (600 บาท) ทันที

 

     - ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้ารหัสดอกจัน

     ปูแดงพืช 500 ซี.ซี. , ปูแดงพืช 5 ลิตร , ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน (1) ,

     ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน , อินทรีย์ปูแดง 1 ลิตร , อินทรีย์ปูแดง 5 ลิตร ,

     สมุนไพร ซุปเปอร์ปูแดง 1 ลิตร , สมุนไพร ซุปเปอร์ปูแดง 5 ลิตร ,

     ปูแดงสัตว์ 1 ลิตร , ปูแดงสัตว์ 5 ลิตร ,

     รหัส ดอกจัน     

*AA7 *AA10 *AA16
*AA19 *AA22 *AA25
*AA28 *AA34 *AA37
*SS13 *SS14  

 

     พิเศษ  จากเดิม รับโบนัส 30% (300 บาท) เพิ่มเป็น 50% (500 บาท) ทันที

 

 - ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้ารหัสดอกจัน (เม็ดน้ำมัน เครื่องสำอางค์ )


*BB4 เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดเล็ก 6 กล่อง รับของแถม เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดเล็ก 1 กล่อง
*BB8 เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดกลาง 6 กล่อง รับของแถม เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดกลาง 1 กล่อง
*BB12 เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดใหญ่ 6 กล่อง รับของแถม เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดใหญ่ 1 กล่อง
*BB15 ปูแดง ลูบริแคนท์ ทรีทเมนท์ 20 ขวด รับของแถม ปูแดง ลูบริแคนท์ ทรีทเมนท์  2 ขวด
*CC3 โอมาร์-ชารีฟ แฮปปี้ แฮร์ คัลเลอร์ 36 กล่อง 
          รับของแถม โอมาร์-ชารีฟ แฮปปี้ แฮร์ คัลเลอร์ 4 กล่อง

 

  • ใบสั่งซ์้อแบบที่1-AA [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซ์้อแบบที่2-AAi [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซ์้อแบบที่3-AB [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซ์้อแบบที่4-BB [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซ์้อแบบที่5-DD [ PDF | JPG ]