โปรโมชั่นพิเศษวันเดียวเท่านั้น!!!

 

วันอาทิตย์ที่ 6 เมษายน 2557

 

ซื้อรหัส  D 4  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คิสซี่ (KISSY)   1 กล่อง  (20 PV)

 

ฟรี!!!  คิสซี่ 1 กล่อง (มูลค่า 880 บาท)  และ

 

                 ดี - เดย์ ดีท็อกซ์ ไฟเบอร์ 2 ซอง (มูลค่า 166 บาท) สินค้ามีจำนวนจำกัด!

 

รวมมูลค่า 1,046 บาท

 

ซื้อสินค้ารหัสดอกจัน (*)  ทุกชนิด

 

ฟรี!!! คิสซี่ 3 กล่อง (มูลค่า 2,640 บาท)  และ

 

          ดี - เดย์ ดีท็อกซ์ ไฟเบอร์ 2  ( มูลค่า 166 บาท ) สินค้ามีจำนวนจำกัด!

 

รวมสินค้ามูลค่า 2,806 บาท

 

หมายเหตุ :  สามารถแจงยอดเป็นใบสั่งซื้อ หรือใบแจงยอดผ่านคลังสินค้าและจุดบริการทั่วประเทศได้

                     กรุณารับของแถมที่สำนักงานใหญ่ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่ซื้อสินค้าเท่านั้น (เกิน 1 เดือนถือว่าท่านสละ

                     สิทธิ์ในการรับของแถม)

                     นักธุรกิจท่านใดมีความประสงค์ให้บริษัทจัดส่งของแถม คิดค่าบริการจัดส่งกล่องละ 10 บาท

                      กรุณาเขียนชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ให้ชัดเจน เพื่อความสะดวกในการติดต่อ

                     สินค้ามีจำนวนจำกัด! หมดแล้วหมดเลย

 

 

 

 

  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 1 AA [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 2 AB [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 3 DD BB CC [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 4 SS [ PDF | JPG ]