โปรโมชั่น

 

รอบวันที่  28 ก.ค. - 31 ส.ค. 2557

 

 พบกับ สินค้าใหม่ อาหารเสริมพืช (รหัส *AA40)

 

-สะสมสเตป ภายใน 1 รอบ

 

                    - 8 สเตป = 4,000 บาท รับโบนัสเพิ่ม 5,000 บาท

 

หรือ                 - 20 สเตป = 10,000 บาท รับโบนัสเพิ่ม 11,000 บาท

 

(รับรางวัลสูงสุดรางวัลเดียว)

 

จัดงานที่สำนักงานใหญ่ วันที่ 14 กันยายน 57 และ รับค่าเดินทาง 4,000 บาท ฟรี!!!

หากท่านไม่สามารถร่วมเดินทางไปสัมมนากับทางบริษัทฯ ท่านจะถูกตัดสิทธิร่วมสัมมนาอีก 1 รอบ

 

* 1 รหัส รับรางวัลได้ 1 ครั้ง / รอบ * ถ้ามี 4 รหัส 001-004 รับรางวัลได้รหัสละ 1 ครั้ง / รอบ

* จ่ายโบนัสเป็นเงินสดทุกวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือน ที่สำนักงานใหญ่เท่านั้น

* หากไม่สามารถมารับรางวัลในวัน เวลาที่บริษัทฯกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์

* ไม่สามารถรับรางวัลแทนกันได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม     

- โปรโมชั่นขยายสายงานส่วนตัว

 

     - ผู้ที่สั่งซื้อสินค้ารหัสดอกจัน

     *AA4     ผงไคโตซานพืช 88 ซอง + ขวดเปล่า 3 ใบ

     *AA31  ผงไคโตซานสัตว์ 124 ซอง + ขวดเปล่า 3 ใบ

     พิเศษ จากเดิมรับโบนัส 30%  (300 บาท)  เพิ่มเป็น 60% (600 บาท) ทันที

 

     - ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้ารหัสดอกจัน

     ปูแดงพืช 500 ซี.ซี. , ปูแดงพืช 5 ลิตร , ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน (1) ,

     ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน , อินทรีย์ปูแดง 1 ลิตร , อินทรีย์ปูแดง 5 ลิตร ,

     สมุนไพร ซุปเปอร์ปูแดง 1 ลิตร , สมุนไพร ซุปเปอร์ปูแดง 5 ลิตร ,

     ปูแดงสัตว์ 1 ลิตร , ปูแดงสัตว์ 5 ลิตร ,

     รหัส ดอกจัน     

*AA7 *AA10 *AA13 *AA16 *AA19
*AA22 *AA25 *AA28 *AA34

*AA37

*SS9 *SS10 *SS11 *SS12

*SS13

*SS14 *SS15 *SS16 *SS19 *SS20
 

     พิเศษ  จากเดิม รับโบนัส 30% (300 บาท) เพิ่มเป็น 50% (500 บาท) ทันที

 

 - ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้ารหัสดอกจัน (อาหารเสริม , เม็ดน้ำมัน ,เครื่องสำอางค์ )


*DD3 ไคโตซานแคปซูล 19 ขวด   รับของแถม ไคโตซานแคปซูล 2 ขวด
*DD6 ยาว่านชักมดลูก ตราปูแดง 19 ขวด รับของแถม ยาว่านชักมดลูกตราปูแดง 2 ขวด
*DD9 ยาบรรเทาอาการริดสีดวงฯ 19 ขวด รับของแถม ยาบรรเทาอาการริดสีดวง 2 ขวด
*DD12 ยาสตรีลิซ่า 20 กล่อง รับของแถม ยาสตรีลิซ่า 4 กล่อง
*DD14 ยาว่านชักมดลูก 7 ขวด , ไคโตซานแคปซูล 6 ขวด , ยาบรรเทาอาการริดสีดวงฯ 6 ขวด
          รับของแถม ยาว่านชักมดลูก 1 ขวด , ไคโตซานแคปซูล 1 ขวด
*DD17 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคิสซี่ (KISSY) 18 กล่อง รับของแถม KISSY 2 กล่อง
*DD20 ผลิตภัณฑ์ ใยอาหารชนิดแห้ง (D-DAY) 11 กล่อง รับของแถม D-DAY 1 กล่อง
*BB4 เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดเล็ก 6 กล่อง รับของแถม เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดเล็ก 1 กล่อง
*BB8 เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดกลาง 6 กล่อง รับของแถม เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดกลาง 1 กล่อง
*BB12 เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดใหญ่ 6 กล่อง รับของแถม เม็ดน้ำมันปูแดงขนาดใหญ่ 1 กล่อง
*BB15 ปูแดง ลูบริแคนท์ ทรีทเมนท์ 20 ขวด รับของแถม ปูแดง ลูบริแคนท์ ทรีทเมนท์  2 ขวด
*CC3 โอมาร์-ชารีฟ แฮปปี้ แฮร์ คัลเลอร์ 36 กล่อง 
          รับของแถม โอมาร์-ชารีฟ แฮปปี้ แฮร์ คัลเลอร์ 4 กล่อง

- ผู้ซื้อสั่งซื้อสินค้ารหัสดอกจัน
*AA13 ปุ๋ยอินทรีย์ผง ตรามดบิน(1) 26 ถุง รับของแถม ปุ๋ยอินทรีย์ผงตรามดบิน (1) 2 ถุง
*AA40 อาหารเสริมพืช 26 ถุง รับของแถม อาหารเสริมพืช 2 ถุง

 

  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 1 AA [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 2 AB [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 3 BB CC [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 4 DD [ PDF | JPG ]
  • ใบสั่งซื้อแบบที่ 5 SS [ PDF | JPG ]