ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน

บริษัท ปูแดง168 (ไทยแลนด์) จำกัด
 •  

  ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรยาย POM (OPP)

  ทุกวันจันทร์ เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

  และทุกวันพุธ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้องประชุมฯ สำนักงานใหญ่ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

   

   

   

   

   

ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

 

 ตารางบรรยาย POM  ต่างจังหวัด ประจำเดือน ธันวาคม  2559

วัน/เดือน/ปี จังหวัด สถานที่ เวลา วิทยากร

เสาร์

10 ธ.ค. 59

 

ละหานทราย/

บุรีรัมย์

 


POM 

ครัวคุณกุ้ง สาขา 2

อ.ละหานทราย  จ.บุรีรัมย์

 

12.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์ กิจใบ 

 

อาทิตย์

11 ธ.ค. 59

 

อ.เมือง/

จ.สุรินทร์

POM

โรงแรม สวนป่า รีสอร์ท ห้องราชพฤกษ์

อ.เมือง  จ.สุรินทร์

 

12.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

 

อาทิตย์

18 ธ.ค. 59

 

อ.พุทไธสง/

จ.บุรีรัมย์

 

POM

ห้องประชุม วัดป่าสวนแก้ว (หลวมพ่อพยอม)

อ.พุทไธสง   จ.บุรีรัมย์

 

12.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

24 ธ.ค.59

นครศรีธรรมราช

 

POM

โรงแรมฮารูฮารา ห้องไชยมนตรี

อ.เมือง  จ.นครศรีธรรมราช

12.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

 - 

-

-

-

-

-

-

 - 

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

  -