ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน

บริษัท ปูแดง168 (ไทยแลนด์) จำกัด
 •  

  ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรยาย POM (OPP)

  ทุกวันจันทร์ เวลา 13:00 น. เป็นต้นไป

  และทุกวันพุธ เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

  ณ ห้องประชุมฯ สำนักงานใหญ่ฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

   

   

   

   

   

ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

 

 ตารางบรรยาย POM  ต่างจังหวัด ประจำเดือน สืงหาคม 2559

วัน/เดือน/ปี จังหวัด สถานที่ เวลา วิทยากร

อาทิตย์

14 ส.ค. 59

ยโสธร

เปิดจุดบริการ (DC)

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย

ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

 

09.00-12.00 

ท่านรอง ธนาพัทธ์ กิจใบ 

เสาร์

20 ส.ค. 59

บุรีรัมย์

 

เปิดจุดบริการ (DC)

อำเภอแคนดง  จังหวัดบุรีรัมย์

วิทยาการอาชีพสตึก

อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์

 

 09.00-12.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

 

เสาร์

27 ส.ค. 59

 

บุรีรัมย์

อบรมผู้นำจุดบริการ (DC)

จังหวัดบุรีรัมย์

08.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

 -

-

-

-

-

 - 

-

-

-

-

-

-

 - 

- -

-

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

  -

 

 

 

 • AA ผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
 • AB ผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
 • SS รวมเกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
 • DD/CC อุปโภคและบริโภค [ PDF | JPG ]