ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน

บริษัท ปูแดง168 (ไทยแลนด์) จำกัด
 •  

  ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรยาย POM (OPP)

  ทุกวันจันทร์ เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

  และ    ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 18.00 เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมฯ สำนักงานใหญ่ฯ

   

   

   

   

   

ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

 

 ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน พฤษภาคม  2559

วัน/เดือน/ปี จังหวัด สถานที่ เวลา วิทยากร

อาทิตย์

15 พ.ค.59 

สกลนคร

POM  จ.สกลนคร 

โรงแรมราชิกา แกรนด์ รีสอร์ท

หอประชุมมหาราชิกา ห้องฉัตรราชิกา

(ใกล้ปั้ม ปตท กุดจิก ถนน สกลนคร - อุดรธานี)

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

คุณสีสุพรรณ 083-3545576

 

13.00-17.00 

ท่านรอง ธนาพัทธ์ กิจใบ 

ศุกร์

20 พ.ค.59

บุรีรัมย์

 

POM จ.บุรีรัมย์

โรงแรียนทศพรวิทยา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

ผู้กองไพศาล 095-4879666

 

 12.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

อาทิตย์

22 พ.ค. 59

พะเยา

 

POM จ.พะเยา

โรงแรมเกทเวย์ ห้องพรมาลี

อ.เมือง จ.พะเยา

คุณภคิน 086-1844474

 

13.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

เสาร์

28 พ.ค. 59

ขอนแก่น

 

POM จ.ขอนแก่น

โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ.เมือง  จ.ขอนแก่น

คุณกรรณิการ์ 081-6611917

 

13.00 - 17.00

ท่านรองธนาพัทธ์  กิจใบ

อาทิตย์

29 พ.ค.59

นครศรีธรรมราช

POM จ.นครศรีธรรมราช

สวนอาหารน้ำชุบ โรงแรมตะมาลี รีสอร์ท

อ.พระพรหม  จ.นครศรีธรรมราช

คุณนิตยา 085-6646889

13.00 - 17.00

ท่านรองธนาพัทธ์ กิจใบ

-

-

-

- -

-

-

- -

-

-

-

-

-

-

-

-

  -

 

 

 

 • AA ผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
 • AB ผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
 • SS รวมเกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
 • DD/CC อุปโภคและบริโภค [ PDF | JPG ]