ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน

บริษัท ปูแดง168 (ไทยแลนด์) จำกัด
 •  

   

  ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรยาย OPP

  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมฯ สำนักงานใหญ่ฯ

   

  ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรยาย OPP

  ทุกวันศุกร์ เวลา 19.00 - 20.30 น.
  ณ คลัง ขอนแก่น

   

   

ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

 

 

ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2556

วัน/เดือน/ปี จังหวัด สถานที่ เวลา วิทยากร
23 พ.ย.56
เสาร์ 
นครราชสีมา

OPP คลังโคราช

150/1-2 หมู่ 1 ต.สุรนารี  อ.เมือง 

044-2220840 , 081-9556438

13.00-15.00

ประธานสมปอง แซ่ตั้ง

ทีมสโมสร

  


 

 

 

 

 

 • ใบสั่งซื้อแบบที่ 1 AA [ PDF | JPG ]
 • ใบสั่งซื้อแบบที่ 2 AB [ PDF | JPG ]
 • ใบสั่งซื้อแบบที่ 3 DD BB CC [ PDF | JPG ]
 • ใบสั่งซื้อแบบที่ 4 SS [ PDF | JPG ]