ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน

บริษัท ปูแดง168 (ไทยแลนด์) จำกัด
 •  

   

  ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรยาย OPP

  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมฯ สำนักงานใหญ่ฯ

   

   

   

   

ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

 

 

 

วัน/เดือน/ปี จังหวัด สถานที่ เวลา วิทยากร
 
 

 

 

 

  


 

 

 

 

 

 • ใบสั่งซื้อแบบที่ 1 AA [ PDF | JPG ]
 • ใบสั่งซื้อแบบที่ 2 AB [ PDF | JPG ]
 • ใบสั่งซื้อแบบที่ 3 BB CC [ PDF | JPG ]
 • ใบสั่งซื้อแบบที่ 4 DD [ PDF | JPG ]
 • ใบสั่งซื้อแบบที่ 5 SS [ PDF | JPG ]