ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน

บริษัท ปูแดง168 (ไทยแลนด์) จำกัด
 •  

   

  ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรยาย OPP

  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 18:00 น. เป็นต้นไป

  และ

  ทุกวันอาทิตย์ เวลา 13.00 เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมฯ สำนักงานใหญ่ฯ

   

   

   

   

ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

 

 ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน กุมภาพันธ์  2559

วัน/เดือน/ปี จังหวัด สถานที่ เวลา วิทยากร

เสาร์

6 ก.พ.59 

 อุบลราชธานี

Training จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

ห้องประชุมบัวทิพย์ 3

อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

08.00-16.00 

ท่านรอง ธนาพัทธ์ กิจใบ 

และทีมงาน

อาทิตย์

6 ก.พ.59

 

อุบลราชธานี

POM จ.อุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ห้องประชุมบัวทิพย์ 4

อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก 

 

13.00-17.00

 

 ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

              

 เสาร์

13 ก.พ.59

 สำนักงานใหญ่

Training สำนักงานใหญ่

ณ ห้องประชุมปูแดง ถนนเจ้งวัฒนะ

02-9808990

09.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

และทีมงาน

 อาทิตย์

14 ก.พ.59

 สำนักงานใหญ่

RP  สำนักงานใหญ่

ณ ห้องประชุมปูแดง ถนนเจ้งวัฒนะ

02-9808990

09.00 - 17.00

ท่านรองธนาพัทธ์  กิจใบ

และทีมงาน

เสาร์

20 ก.พ.59

ขอนแก่น

POM จ.ขอนแก่น

โรงแรมขวัญมอ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

043-343-097

13.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

อาทิตย์

21 ก.พ.59

อำนาจเจริญ

POM จ.อำนาจเจริญ

โรงแรมแอล เจ ดิ เอ็มเมอรัล

อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

045-270-999, 089-7151999

13.00-17.00 ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

พุธ

24 ก.พ. 59

สุราษฏร์ธานี

POM สุราษฏร์ธานี

โรงแรมสุขสมบูรณ์ ใกล้โรงพยาบาลสุราษฏร์

โทร 084-8436300

13.00 - 17.00 ท่านรอง ธนาพัทธ์ กิจใบ

อาทิตย์

28 ก.พ. 59

ชุมพร

POM  ชุมพร

โรงแรมชุมพร แกรนด์ พาเลซ

อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

13.00-17.00 ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

-

-

-

  -