ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน

บริษัท ปูแดง168 (ไทยแลนด์) จำกัด
 •  

  ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมฟังบรรยาย POM (OPP)

  ทุกวันจันทร์ เวลา 14:00 น. เป็นต้นไป

  และ    ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 18.00 เป็นต้นไป
  ณ ห้องประชุมฯ สำนักงานใหญ่ฯ

   

   

   

   

   

ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม 2555

 

 ตารางบรรยาย OPP ต่างจังหวัด ประจำเดือน เมษายน   2559

วัน/เดือน/ปี จังหวัด สถานที่ เวลา วิทยากร

พุธ

6 เม.ย.59 

พิจิตร

POM  จ.พิจิตร

โรงแรม มีพรสวรรค์ อ.เมือง จ.พิจิตร

คุณอมรรัตน์ 082-7708992

 

13.00-17.00 

ท่านรอง ธนาพัทธ์ กิจใบ 

เสาร์

9 เม.ย.59

 

นครราชสีมา

POM จ.นครราชสีมา

ที่ทำการ อบจ. อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

คุณประจักร์ 080-1581145

 

 

13.00-17.00

 

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

อาทิตย์

10 เม.ย. 59

นครราชสีมา

Bsop (Brightest star of poodang)

ที่ทำการ อบจ. อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา

คุณประจักร์ 080-1581145

 
08.00-17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

และทีมบรรยายบริษัทฯ

พุธ

20 เม.ย. 59

สุพรรณบุรี

POM จ.สุพรรณบุรี

คลังสุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

คุณจรรยา 089-8977542

 

18.00 - 20.00

ท่านรองธนาพัทธ์  กิจใบ

เสาร์

23 เม.ย. 59

อำนาจเจริญ

Bsop (Brightest star of poodang)

08.00 - 17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

และทีมบรรยายบริษัทฯ

อาทิตย์

24 เม.ย. 59

อุบลราชธานี

POM  จ.อุบลราชธานี

ห้องประชุมบัวทิพย์ 4 

อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกาญจนาภิเษก

มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุบลราชธานี

คุณแก้ว  085-4977116

 

13.00 - 17.00 ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

พุธ

27 เม.ย. 59

สุพรรณบุรี

POM จ.สุพรรณบุรี

คลังสุพรรณบุรี ต.สนามชัย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

คุณจรรยา 089-8977542

 

18.00 - 20.00 ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

เสาร์

30 เม.ย. 59

นครศรีธรรมราช

Bsop (Brightest star of poodang)

08.00 - 17.00

ท่านรอง ธนาพัทธ์  กิจใบ

และทีมบรรยายบริษัทฯ

-

-

-

  -

 

 

 

 • AA ผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
 • AB ผลิตภัณฑ์เกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
 • SS รวมเกษตรและสัตว์ [ PDF | JPG ]
 • DD/CC อุปโภคและบริโภค [ PDF | JPG ]