ผู้บริหาร

บริษัท ปูแดง168 (ไทยแลนด์) จำกัด

   ในนามของบริษัท ปูแดง 168 ไทยแลนด์ จำกัด ผมขอขอบคุณนักธุรกิจอิสระ ทุกท่านที่ให้ความ ไว้วางใจและมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ "ปูแดง ไคโตซาน" ของบริษัทเรา ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา จากประสบการณ์ของผมที่ได้ออกตลาดเองโดยให้ความใส่ใจกับลูกค้าทุกคน จนเกษตรกร ได้เห็นความแตกต่าง และความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกับการใช้ "ปูแดง ไคโตซาน" จนวันนี้ลูกค้าได้ให้ความไว้วางใจกับ "ปูแดง ไคโตซาน" ของเราและที่ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่งก็คือ บริษัท ปูแดง ของเราได้มีส่วนทำให้เกษตรกร มีรายได้เพิ่มขึ้น และปลดหนี้สินได้ และคนไทยเรา ได้รับประทานพืชผัก ผลไม้ที่ปลอดสารพิษเพราะ "ปูแดง ไคโตซาน " ของเราเป็นสารสกัดจาก ธรรมชาติ 100%

   บริษัท ปูแดง 168 ของเรายังคงรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ "ปูแดง ไคโตซาน" 100% อย่างนี้ตลอดไป และเราจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ปูแดง ไคโตซาน" เพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ และเพื่อนำคุณภาพชีวิตที่ดีสู่เกษตรกร เหมือนดังคำขวัญของบริษัทเราที่เราได้ยึดถือตลอดมา คือ

"คุณภาพนำธุรกิจ สู่ชีวิตที่มั่นคง"
ผมให้สัญญา ขอบคุณครับ
ด้วยความปราถนาดี

Download ใบสั่งซื้อ (ทั้งหมด)